Skip to content

Toggle service links

Student Policies and Regulations

Showing 6 results for "assessment"

 • Assessment Handbook

  The Assessment Handbook sets out The Open University's general policy relating to the different types of assessment you may have to complete for your modules.

 • Assessment Banking Rules

  The Assessment Banking Rules set out the conditions you will have to meet if, when you defer an eligible module, you wish to retain the scores from assessments you have completed.

 • Assessment through the Medium of Welsh

  Mae'r polisi hwn a chanllawiau perthnasol wedi cael eu llunio fel rhan o ymateb Y Brifysgol Agored i Hysbysiad Cydymffurfio Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg a gyflwynwyd i'r Brifysgol Agored. Nod yr hysbysiad cydymffurfio yw sicrhau bod Y Brifysgol Agored yn bodloni gofynion diwygiedig Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Rhan o'r telerau hyn yw bod myfyrwyr sy'n byw yng Nghymru yn cael cyflwyno aseiniadau neu sefyll arholiadau drwy gyfrwng y Gymraeg, a dylai'r polisi hwn a chanllawiau cysylltiedig amlinellu sut y bydd hyn yn cael ei weinyddu.

 • Code of Practice for Student Assessment

  These regulations define how your study will be assessed.

 • Plagiarism

  This policy defines ‘plagiarism’ and highlights how to avoid academic misconduct.

 • Academic Regulations

  These regulations, together with the Conditions of Registration, define the basis of the academic relationship between the student and the University.

For more information about changes to policy, terms and conditions, and curriculum visit the change log.